Üniversite Danışmanlığı

üniversite

Üniversite Danışmanlığı

Üniversite başvurusu aslında farklı adımlardan oluşan uzun bir süreçtir. Bu süreçte öğrenciler, üniversitelerin gözünde eşit değere sahip olan akademik ve okul dışı unsurlar üzerinde çalışarak, başvuru dosyalarını bir araya getirirler.

360edu, lisans ve yüksek lisans programlarına başvurmak isteyen öğrencilere bütüncül bir yaklaşımla danışmanlık verir. Öğrenciye özel olarak belirlenen hedefler doğrultusunda başvuruya dahil edilmesi gereken tüm unsurlar geliştirilir ve dosyaya eklenir.