360edu

Hollanda’daki üniversite türleri

Hollanda’da iki çeşit üniversite vardır: Araştırma Üniversitesi (Research University) ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (University of Applied Sciences). Araştırma üniversiteleri, belirli konularda daha akademik odaklı eğitim verirken, uygulamalı bilimler üniversiteleri daha pratik ağırlıklı bir eğitim şeklini tercih etmektedirler. Bu iki eğitim ve üniversite şeklini sizler için detaylı bir şekilde açıkladık.

Araştırma Üniversiteleri

Araştırma üniversiteleri, adından da anlaşıldığı üzere, akademik araştırma ve bilimsel çalışmalara öncelik veren kurumlardır. Öğrencinin profesyonel hayata adım atmasından önce, akademik olarak tüm bilgi ve becerileri edinmesini amaçlar. Araştırma üniversitelerine kabul edilen öğrencilerin bilimsel araştırma, akademik öğrenme ve bilgiyi kullanma alanlarında başarılı olmaları beklenir. 

Araştırma üniversitelerinde öğrencilerden analitik düşünme becerilerini kullanmaları beklenir. Öğrenciler, birçok konu hakkında neden-sonuç ilişkisi kurarak, sınıf içinde yoğun bir üniversite eğitimi ile profesyonel hayatlarına hazırlanırlar. Ders seçenekleri oldukça geniştir. 

Araştırma üniversitelerinde eğitim üç yıl sürer. Öğrenciler mezun olduktan sonra tüm dünyada geçerli olan lisans derecelerini almaktadırlar. Hollanda’da 14 araştırma üniversitesi vardır. Bu üniversitelerin on ikisinde İngilizce eğitim de verilmektedir. Türkiye’den başvuran öğrencilerimizin çoğu, araştırma üniversitelerini tercih etmektedirler. Bu üniversitelerin programlarını tamamlayabilmek için özenli bir akademik çalışma yürütülmesi gerektiğinden, kabul kriterleri de uygulamalı bilimler üniversitelerine göre çok daha hassastır. 

Araştırma üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri alınabilmektedir. 

Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri

Uygulamalı bilimler üniversitelerinde eğitim daha ziyade pratiğe dayalıdır. Akademik çalışma ile pratik bir arada yürütülmektedir. Ancak öğrenciler araştırma üniversitelerinde olduğu gibi kapsamlı akademik çalışmalar yapmak durumunda bırakılmazlar. Verilen eğitim, öğrencilere seçtikleri alan hakkında ana bilgileri vererek, bunları pratikte kullanmalarını sağlayacak platformlar sağlamaktadır. 

Uygulamalı bilimler üniversitelerinde lisans süresi dört senedir. Bunun bir yılı zorunlu staja ayrılmaktadır ki üniversiteler sağlanan en önemli uygulama platformu budur. Uygulamalı bilimler üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans dereceleri alınabilmektedir. Hollanda’da 41 tane uygulamalı bilimler üniversitesi vardır. 

Hangi tip üniversite tercih edilmeli?

Hem uygulamalı bilimler hem de araştırma üniversitelerinden alınan lisans dereceleri, öğrencilerin dünya genelinde mesleklerini icra etmeleri için yeterlidir. Fakat öğrenci yüksek lisans yapmak istiyorsa, uygulamalı bilimler üniversitesinden almış olduğu lisans diploması bazı programlar için yeterli görülmeyebilir. Özellikle bir araştırma üniversitesinde yüksek lisans yapmak isteniyor ise bir ön yüksek lisans programı (Pre-Master) bitirmek şart olacaktır. Bu sebeple, araştırma üniversitesi diploması uzun vadede daha güçlü ve avantajlı bir diploma olarak görülebilir. 

Öğrenci lise hayatında akademik olarak çok fazla zorlanmış ise uygulamalı bilimler üniversitelerinde verilen eğitime daha rahat uyum sağlayacaktır. Bu sebeple, başvuru sürecinde öğrencinin çalışma becerileri ve öncelikleri çok iyi anlaşılmalı ve ona göre bir yol haritası çizilmelidir.

Post Info :
Paylaş :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir