360edu

“Common Application Essay” nedir?

Amerika’daki üniversitelere başvururken, şüphesiz en çok göz korkutan çalışmalardan biri “Common Application Essay” olarak adlandırılan, üniversite başvuru yazısıdır. Bu yazıya Common Application Essay denmesinin sebebi, yaklaşık 800 üniversitenin başvuru kabul ettiği ortak platform olan Common Application üzerinden, başvurulacak tüm okullarla gönderilen tek ve ortak yazı olmasıdır.

Common Application Essay, her yıl açıklanan 7 sorudan birine cevap verilecek şekilde hazırlanır. Bu yazıyı, Avrupa başvurularında hazırlanan motivasyon mektuplarından ayıran en önemli özellik, somut tecrübelerin özetlenmesi yerine öğrencinin kişiliğine katkısı olan tek bir tecrübesinden bahsetmesinin beklenmesidir. Burada seçilen her konu eşit öneme sahiptir. Bir çok farklı kaynak ve platformda vurgulandığı gibi, başarılı bir Common Application Essay için, öğrencinin başından trajik bir olay geçmiş olması gerekli değildir. Bu şekildeki tecrübeler de dahil olmak üzere, önemli olan konunun ne olduğu değil, bahsedilen konunun öğrencinin hayatına, karakterine katkısı ve onu nasıl geliştirdiğinin net olarak anlatılmasıdır.

Common Application Essay konusunu seçmek önemli bir aşamadır. Burada seçilen konunun, öğrencinin başvurduğu bölüm ile alakalı olmasına gerek yoktur. En sık tercih edilen Common Application Essay sorularından biri ile örneklendirecek olursak;

“Discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period of personal

growth and a new understanding of yourself or others.”

Bu soruda, öğrenciden kendisinde bir farkındalık yaratan en değerli tecrübesi ya da başarısından bahsetmesi istenmektedir. Öncelikle öğrencinin bahsetmeye karar verdiği tecrübesini anlaşılır bir şekilde anlatması çok önemlidir. Fakat yazı, bu tecrübenin hikayesinin anlatımı ile sınırlı bırakılmamalıdır. Sadece yaşananları özetlemek, yazının başarısız olmasına sebep olacaktır.

Örneğin, bu soruya cevap olarak seçilen konunun “Kardeşimin Doğumu” olduğunu varsayalım. Yazının akışında aşağıdaki içeriklerin net bir şekilde yer alması gereklidir.

1- Olayın anlatılması

2- Olaya karşı öğrencinin hissiyatı ve olaya dahil oluş şekli

3- Öğrencinin, kardeşinin doğumunu ne şekilde ele aldığı

4- Bir kardeşinin olmasının öğrencide yarattığı farkındalık (bir model olmak, çocuklara daha çok önem vermek, ülkesinde çocuk algısı, algıda seçici olmak… gibi)

5- Bu farkındalık sonucu öğrencinin hangi aksiyonları aldığının somut olarak anlatılması

6- Bu farkındalık sonucu öğrencinin karakter ve bakış açısında ne değiştiği ve bu durumun

hayatının geri kalanına olacak etkisi

Common Application Essay, üniversitelerin öğrencinin kişisel özelliklerini, önceliklerini ve düşünce yapısının hedef üniversitenin misyonuna uygun olup olmadığını ölçümlemek amacıyla talep edilmektedir ve Amerika’daki üniversitelere yapılan başvurularda kritik önem taşımaktadır.

Post Info :
Paylaş :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir